Inscriptions Latines

271 inscriptions latines retrouvées à Téboursouk (Thibursicum Bure)

 

 

        ce document est fourni par FOUAD SLIM

- L’abréviation CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum (Corpus des Inscriptions Latines), recueil de toutes les inscriptions latines antiques, initié au 19ème siècle par des érudits allemands et régulièrement mis à jour.

- L’abréviation AE suivie d’un millésime renvoie à la revue: l’Année épigraphique.
- Il est d’usage lorsqu’on recopie une inscription antique de signaler les passages à la ligne par un trait vertical: /


AE 1908, 00069
Ti(berio) Claudio IIII / L(ucio) Vitellio III co(n)s(ulibus) / iuss(u) aedili(um) / exacta ad Artic(uleiana) p(ondera) III

AE 1908, 00070
Ex auctoritate / Q(uinti) Iuni Rustici / pr(aefecti) urb(is)

AE 1913, 00180 AE 1913, 00180
[[6]] / [[6]] / [[6]] / [[6]] / [3 municipium S]eptimium Aurelium Severianum Antoninianum frugiferum concordium liberum Thiburscensium Bure thermas Gal[[[lienianas 3]]] / [3 re]formatas et excultas pecunia publica perfecit et dedicavit proconsule L(ucio) Naevio Aquilino c(larissimo) v(iro) patrono municipi(i) dedica[ntibus 3] / [3] Naevio Balbino Aquilino leg(ato) Karthag(inis) cc(larissimis) vv(iris) patronis pub(licis) ad cuius operis musaeum pleriq(ue) decuriones HS XLI mil(ia) CC conl[atis

AE 1922, 00024
Die Bon<o=U> Felici / P(ublius) Sallustius Victo/r vota solvit l(ibenter) a(nimo)

AE 1922, 00055
Augg(ustis) nn(ostris) // P(ubli) F() S() c(larissimi) v(iri)

AE 1968, 00611
D(is) M(anibus) s(acrum) / Papius / Rogatianu/s pius vixit / an(n)is XXVI / h(ic) s(itus) e(st) // Fagargi / fecerunt s/odali suo / carissimo

AE 1987, 01020
D(omino) n(ostro) Fla/vio Conns/tante(!) P(io) F(elice) / Aug(usto) / m(iliarum) LX

AE 1987, 01021
trib(unicia)] / pot(estate) p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) / proconsul a / c(i)vitate Su/cubucensis / XIIII

CIL 08, 01424
Iunoni / Caelesti / Aug(ustae) sac(rum) / Modia Vic/toria cum / suis v(otum) s(olvit) / l(ibens) a(nimo)

CIL 08, 01425 (p 1473)
Neptuno Aug(usto) sac(rum) / pro salute Imp(eratorum) Caesarum L(uci) S[ep]timi S[everi

CIL 08, 01426 = CIL 08, 15259 = ILTun 01335
Victoriis [Augustis] / [Imp(eratoris) Caes(aris) [[M(arci) Au]reli Severi Alexan[dri Pii Felicis Augusti pontif(icis) max(imi)]]] / [[[trib(unicia) potest(ate) XII c]o(n)s(ulis) III proco(n)s(ulis) et Iuliae [Mammaeae matris Aug(usti) et castrorum]]] / [res publica munic]ipi(i) Septimi Aureli Se[veriani Alexandriani Thibursici Bure p(ecunia) p(ublica)]

CIL 08, 01427 (p 938, 1473, 2577) = D 03926
Urbi Romae aeternae Aug(ustae) / res p(ublica) municipi(i) Severiani Anto/niniani liberi Thibursicensium / Bure

CIL 08, 01428 = ILAfr 00504a
pont(ifici) max(imo) trib(unicia)] pot(estate) IIII imp(eratori) VIII c[o(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)

CIL 08, 01429 (p 1473)
[Pro salute 3 Imp(eratoris) Caes(aris)] M(arci) Aureli Severi Alexandri Pii [Felicis Aug(usti) 3 et] / [Iuliae Mammaeae Aug(ustae) matris Aug(usti) castroru]mq(ue) senatus et patriae [3] / [3 mu]ltiplicata pecunia fecit [3] / [et ob dedicationem] decurionib(us) et populo [

CIL 08, 01430 = ILTun 01329
[Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio G]allieno [Pio Felici Invicto Augusto] / [Germanico maximo] Da[c]ic[o] m[aximo p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) p(otestate) 3 co(n)s(uli) 3 proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae)] / [colonia 3] Au[gus]ta [3 Thibursicum Bure] / [semper dev]ota num[ini mai(estati)q(ue) eius

CIL 08, 01431 (p 2577) = CIL 08, 15265 = CIL 08, 15266
Pro salute dddd(ominorum) nnnn(ostrorum) Imp[ppp(eratorum)] Constant[i] et Maximiani [Augg(ustorum) et Severi et Maximiani nobb(ilissimorum) Caess(arum)

CIL 08, 01432 = CIL 08, 15267 = ILTun 01336 = D 00750 = IIulian 00144
Principi / iuventutis / ac restitutori / p(ublicae) libertatis / d(omino) n(ostro) Flavio / Claudio / Iuliano / Pio Felici Aug(usto) / col(onia) Th<i=U>b(ursicum) Bure

CIL 08, 01433
] Valen[tiniani(?) // ] disposuer[unt

CIL 08, 01434 (p 1473, 2577) = ILCV 00027 = ILCV 00802 = ILTun 01330 = D 00833 =DefAfrByz 00025
Salvis dominis nostris christianissimis / et Invictissimis Imperatoribus / Iustino et Sofia Augustis hanc munitionem / T(h)omas excellentissimus pr(a)efectus feliciter aedificavit

CIL 08, 01435
Salvis A[ugustis nostris] / porticu[s 3] / quoqui[

CIL 08, 01436
] salvis [3] / [3]LPAPD[3] / [3]EXI[3]L n(ummum) milia II[

CIL 08, 01437 (p 2577) = CIL 08, 15254
Sex(to) Cocceio Ani/cio Fausto Pau/lino proco(nsuli) / [p]rovinciae Afr/[ic]ae res publica / [co]loniae [3] / [3] Augustae

 

CIL 08, 01438 = ILTun 01331
] Maeviae [3] / [3 Aga]thocliae [3] / [3]SVIARI coniu[gi] / [Po]mpei Faustini / [Se]veriani c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) / [mu]nicipium Sep/[ti]m[iu]m [3]V[

CIL 08, 01439 = CIL 08, 15255 = D 01430 CIL 08, 01439 = CIL 08, 15255 = D 01430
Q(uinto) Acilio C(ai) f(ilio) Papir(ia) / Fusco v(iro) e(gregio) proc(uratori) an/nonae Augg[[g(ustorum)]] nn[[n(ostrorum)]] / [O]stiensium proc(uratori) o[pe]/ris theatri Pomp[eiani] / fisci advocato codoc[il]/lari stationis heredi[ta]/tium et cohaerentium cu[r(atori)] / Laurentium vico Augustinorum / sacerdoti Laurentium / Lavinatium res p(ublica) / municipi(i) Severiani / Antoniniani lib(eri) Thib(ursicum) Bure / [civi] et patrono

CIL 08, 01440 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uinto) Urvino Crescenti Liviano / equestri dignitate exornato / nobili viro piissimo adolescenti / qui cum suis carus parentibus / [

CIL 08, 01441
Q(uintus) Cornificius Q(uinti) f(ilius) Arn(ensi) S[3]S templum a solo / ornamentis suis et statuam sua pec(unia) fec(it) idemq(ue) ded(icavit)

CIL 08, 01442
] quam in hoc templo ob [3] / [3]VAP sua pec(unia) restituit operi m[useo exornavit 3] / [3]pavet[3] plebi [

CIL 08, 01443 (p 2577) = CIL 08, 15261
[Pro salute Imp(eratoris) C]ae[s(aris)] M(arci) Aure[li] Anto[nini Aug(usti) pont(ificis) max(mi) t]rib(unicia) po[t(estate) 3 imp(eratoris) 3 co(n)s(ulis) 3 p(atris) p(atriae) pr]oco(n)s(ulis) [et L(uci) Aur]eli Ver[i Aug(usti)

CIL 08, 01444 (p 1473) = ILAfr 00504b
A]ug(usti) Ara[bici // ] et M(arci) Aureli

CIL 08, 01445
]AIIO N P M [

CIL 08, 01446
]VAMI[

CIL 08, 01447 = CIL 08, 15256
Pro felicitate ddd(ominorum) n[nn(ostrorum) // ]rum Sextius Rus[ticus Valianus v(ir) c(larissimus) proconsul // ]ia at instar templ[i 3] / [3 decurionibu]s {a}epulas(!) unive[rsis civibus

CIL 08, 01448 (p 2577) = CIL 08, 15262
p]orticu[s // ]IONO[ // ma]rmora V[ // ]M M[ // ]risetus fecit ti[ // [[3 Aug(usto?)]] / [3 pe]cunia restituit itemque dedi[cavit

CIL 08, 01449 (p 1473)
] et gymnasium dedit

CIL 08, 01450 (p 938, 1473) = ILTun 01337
]us Trai[anus // ]acuti[3] // ]s proco(n)s(ul) p(ater) p(atriae) [3] / [3]um publica [

CIL 08, 01451
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Abidius / Faustus / Lucilianus / pius vixit / annis XX / dies XX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01452 (p 1473)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Fabius Faus/tinus pius / vixit annis / LXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01453 = CIL 08, 15257 = ILTun 01333
 Zibuc[is(?) f(ilius?)] / Fortuna/tus p(ius) v(ixit) a(nnos) XXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01454
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Herculeius / Abidianus / p(ius) v(ixit) a(nnos) XII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01455 (p 1473)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Hercu/leius Ia/nuari/us p(ius) vix(it) / an(nos) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01456 (p 2577)
D(is) M(anibus) / M(arcus) Hercu/leius Ianua/rius / p(ius) v(ixit) a(nnos) LV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01457
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Hercule/ius Vic[t]or / pius v(ixit) a(nnos) / XIII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01458 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Herculeia / Marciana / pia / v(ixit) a(nnos) XII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01459
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Heredius / Fortuna/tus p(ius) v(ixit) a(nnos) / LXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01460 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Magni/us Felix / pius vixit / annis LXXXV / h(ic) s(itus) e(st)/ s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

CIL 08, 01461
D(is) M(anibus) s(acrum) / F() Mellus / Ausumiilus(!) / pius vixit / annis LV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01462
D(is) M(anibus) s(acrum) / Otacilia Su/ra p(ia) v(ixit) an(nos) LXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01463 (p 938, 1473) = ILTun 01332
Aedem quam T(itus) Palatius Honoratu[s 3] / Bonifatiae uxoris suae HS XX n(ummum) m(ilia) ex t(estamento) [3] / multiplicata pecunia excoluit et omni re per[fecit]

CIL 08, 01464 (p 938) = CIL 08, 01538
D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) Sallus/tius Celer / p(ius) v(ixit) a(nnos) XLVII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01465 = CIL 08, 15333 = ILTun 01343 = CLE 01614 CIL 08, 01465 = CIL 08, 15333 = ILTun 01343 = CLE 01614
] Sallustia Pri/mula prima fui T[ity]/ro generata puella / [iun]cta cum domini(i)s Si[sen]/niae Attici Barbari / [ve]num data su(m) Sal[lustio] / [C]aroso quem fata [moverunt(?)] / [ut] me sibi coniugi(o) iun[geret] / [ser]vavi genui spritu[m reddidi] / [in] uno arc[am] I[3]A / [e]t ovans ossa te[n[ere

CIL 08, 01466
D(is) M(anibus) s(acrum) / Severina M(arci) f(ilia) / vixit annis XX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01467
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ticcienia / Galla p(ia) v(ixit) / annis / LXXIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01468 (p 1473)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Turrania / Ianuaria / p(ia) v(ixit) a(nnos) / LXV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01469
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Valerius / Valens / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 10618 = CIL 08, 15475
Sac(ri) dei Aesculapi et [

CIL 08, 15258 = ILTun 01334
Victoriae Augustae / Imperatorum et Caesarum / nostro[r]u[m colonia] / Thubursicu[m] devota

CIL 08, 15260
]io cum M(arco) Babiri[o 3] / [3] ara(m) divi Aug(usti) fec(iendum) c[ura]/v(i)t idemque ded[icavit

CIL 08, 15263
[Pro] salute et perpetuitate I[mp(eratoris) 3] / [6] / [3] conservatori Aug(usto) n(ostro) Cim(i)n[ius

CIL 08, 15264 (p 2577)
Invictissimo Imp(eratori) Constantio Aug(usto) / et dd(ominis) nn(ostris) Caesaribus [

CIL 08, 15268
] ob [inco]l[umit(atem) et v]ictoria[m 3] / [3] C(aius) Clodius {I}Iuc[undus 3]aticius [3] / [3] restauratam am[pliata pecunia pe]rfecit et [

CIL 08, 15269 = ILTun 01337
] dedicante [3] / Caeionio Iu/liano ampli/ssimo proc/onsule cla[rissimo viro

CIL 08, 15270
]sio Sallus[tio 3] / [ 3 Iu]deae adlecto [3] / [magis]tro epistular[um 3] / [3]bus a militi(i)s TI[

CIL 08, 15271 (p 2577)
restit]uit et dedicavit et die dedicationi[s

CIL 08, 15272
I[3 Ve]ri Au[g(usti) 3] / [3]ius [3] / [3] idem [

CIL 08, 15273
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Abboni/us Iunia/nus p(ius) v(ixit) a(nnos) / XX h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15274 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Abi(dia) Hono/rata pi(a) v/ix(it) an(nos) LXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15275 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / S(extus) Abian/ius Ba/liaho/n an(norum) / LXXXI // D(is) M(anibus) s(acrum) / Sabia / Salita vi(xit) an(nos) / LXXV

CIL 08, 15276 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Abia(n)/ius Priv/atus an/nis vixit / LXX

CIL 08, 15277 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) // Iar<t=I>is / p(ius) v(ixit) a(nnos) / III // (A)elius P(ubli) / filius / p(ius) v(ixit) a(nnos) XX/V

CIL 08, 15278
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aemilia / Fortuna/ta p(ia) v(ixit) a(nnos) [3]/XXXXV[3] / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15279 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Emilia [3 f(ilia)] / Secun[da] / LXX[

CIL 08, 15280 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Agria In/genua / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXXV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15281 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Apronius / Carus p(ius) v(ixit) / annis XL / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15282 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Apronius / Carus pius v(ixit) / XXXII annis / d(iebus) XXVII

CIL 08, 15283 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aucenda / pia vix(it) an/ni(s) XXXI

CIL 08, 15284 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) C(aecilius) F(elix) pi/us vixit / an(nos) LXXI

CIL 08, 15285 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aecilia) Secu/ra vix/it pia XXX / h(ic) e(st) s(ita) / N()

CIL 08, 15286
Fortunata / Caecilia pia / v(ixit) an(nos) CX

CIL 08, 15287 (p 2577, 2617) = CIL 08, 15537 = ILTun 01338
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cassia Ianu/aria pia vix(it) / annis LXXV / h(ic) s(ita) e(st) / o(ssa) b(ene) q(uiescant) s(it) t(erra) t(ibi) l(evis)

CIL 08, 15288 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cas[t]ul/a vix{s}it / annis XXXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15289 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Clod/ia Vic/toria / p(ia) v(ixit) [

CIL 08, 15290 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cordulus / p(ius) v(ixit) an(nos) VIIII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15291 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cornifici/us Dacho/ntius v(ixit) an(nos) / III h(ic) s(itus)

CIL 08, 15292 (p 2577)
]IBVI[3]/us Datus / pius vixit / annis LXXX/III / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15293 (p 2577)
Fau]stin[a] / [pi]a vixit / [a]nnis / LXXV / h(ic) s(ita)

CIL 08, 15294 (p 2577)
]/naciu[s] / Fortun/atus / vix(it) LXXX / h(ic) s(itus) e(st)

 

 

CIL 08, 15295 (p 2577)
Fortun/ata pia / vix(it) an(n)is / LVIII

CIL 08, 15296 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Fru[gia] / Rogata / p(ia) v(ixit) a(nnos) / LIII m(enses) IIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15297
Cabinia / C(ai) f(ilia) Fortu/nata pi[a] / v(ixit) a(nnos) LX[3] / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15298 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Carcilia / Nampam(e) / vix(it) LXXXVI

CIL 08, 15299 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Carcili/a Quart/a p(ia) v(ixit) a(nnos) / LXXXX / h(ic) s(ita) <e=P>(st)

CIL 08, 15300 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Hafu(?) / vix(it) an(n)i/s VIII

CIL 08, 15301 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Her<e=I>n(n)io V/ictor(i) pius / vix(it) an(n)is / LXXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15303 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Honor/ata pi/a vixi/t an(nos) LX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15304 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ialaud/a Nam/goddi/na p(ia) v(ixit) a(nnos) / LXXXIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15305 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Luci Iuli / Cassi vixi/t annis LXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15306 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia / Dorchas / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15308 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia Vic/toria vi/xit annis / LXXV h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15309 (2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia / Victori/a Secun/dina / v(i)x(it) (!) XXXX

CIL 08, 15310 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / L() Salvius / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15311 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Licinia / Silvana / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15312
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / L(ucius) Urv[inius] / L(uci) Urv[ini f(ilius?)

CIL 08, 15313 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Manili/a Faustin/a pia vix(it) / an(nos) XXV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15314 = CIL 08, 26044
D(is) M(anibus) s(acrum) / Manil[i]a S[p(uri)] / fil(ia) Hospi[t]a / pia vixit / annis LV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15315 = ILTun 01340
D(is) M(anibus) s(acrum) / Marius / [3] v(ixit) a(nnos) LXXXX / [

CIL 08, 15316
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Memmius / Sal[vi]us / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15317 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Numisius / Rogatus / Numisianus / p(ius) v(ixit) a(nnos) XVIII h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15318 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavius / Castus / p(ius) v(ixit) a(nnos) XXI / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15319 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aelia / Prima / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXV / h(ic) s(ita) e(st) // D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavius / Castus / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15320 (2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavi/us Ianuari/us p(ius) vi(xit) an(nos) / LXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15321 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavius / Libosus / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXXI / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15322 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Octavius / Maximus / Felix pius / vixit an/nis III / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15323 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Octavia / Maxima / p(ia) v(ixit) a(nnos) XVIIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15327 = ILTun 01341
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Passenus / Restutus / p(ius) v(ixit) ann(os) LVI / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15328 (p 2577)
D(is) [M(anibus) s(acrum)] / Pri[3] / Q(uinti?) Chain[3] / p(ius?) v(ixit) [3] / h(ic) [s(itus?) e(st)

CIL 08, 15329 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Primasus / vixit an(n)is / III h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15330 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Restuta pia / vixit / annis LX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15331 = ILTun 01342
D(is) M(anibus) s(acrum) / Romanus / Zibucis pius / vixit annis / LXXXV h(ic) s(itus) / e(s)t t(erra) t(ibi) l(evis) s(it) o(ssa) t(ibi) b(ene) / q(uiescant)

CIL 08, 15332 = CIL 08, 26073
D(is) M(anibus) s(acrum) / [S]abullica / pia vixit / annis / BD[3] LXXXX

CIL 08, 15335 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Seius / Buresis / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15336 (p 2577) = ILTun 01344
D(is) M(anibus) s(acrum) / [3] Septimia<n=I>/a p(ia) v(ixit) men(ses) VI / dies XV

CIL 08, 15337 (p 2577)
Ser]/vatus [v(ixit)] / a(nnos) XXV h(ic) s(itus) [e(st)

CIL 08, 15338 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Suces(s)/us vixit / an(nos) VI me(nses) / III di(es) XXIII

CIL 08, 15339 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Tamnifia / Victoria / p(ia) v(ixit) a(nnos) XIIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15340 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Triump(h)a<l=I>is / pius / vix{s}it / a(nnos) LXXI

CIL 08, 15341 (p 2577) = AE 1979, 00662
D(is) M(anibus) s(acrum) / Tere(n)tia / Fortunata / pia vixit / an/nis XLI t(ibi) t(erra) / l(evis) s(it)

CIL 08, 15342 (p 2577)
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Venusta / v(ixit) a(nnos) III

CIL 08, 15343 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibius / F<e=II>lix pi/us vixit an/n(os) XVII

CIL 08, 15344 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibius / Ingen/<u=N>us vix(it) / an(n)is LII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15345 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibius / Mustulus / p(ius) v(ixit) an(nos) LLXXX/V

CIL 08, 15346 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Vibi(us) / Nam(p)h(a)m/o VMVVVITA / caus<a=E> vi(xit) / a(nnos) XXXVII

CIL 08, 15347 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acru

5 votes. Moyenne 4.50 sur 5.

Commentaires (3)

1. prioraday 30/09/2011

Hello, prioraday http://www.shapesus.com/ - cheapest propecia Men should discuss these side effects with their doctors as they occur to determine if Propecia continues to be the best treatment. http://www.shapesus.com/ - buy finasteride online

2. Tenassery 01/10/2011

Hi, Tenassery, http://www.trendyheels.com/ - cheap premarin online These side effects will vary from one patient to the next but can include vaginal yeast infections, vaginal spotting, vaginal bleeding, painful menses, and cramping of the legs. http://www.trendyheels.com/ - premarin for sale

3. IGF 1 R3 02/10/2011

Je l'avoue, je n'ai pas été sur cette page Web dans un temps long ... Mais c'était une autre joie de voir C'est un sujet aussi important et ignoré par beaucoup, même les professionnels . Je vous remercie pour aider à rendre les gens plus conscients des enjeux possibles.

Ajouter un commentaire
 
Google
internetVista® monitoring - Websites monitoring

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×