Inscriptions Latines

271 inscriptions latines retrouvées à Téboursouk (Thibursicum Bure)

 

 

        ce document est fourni par FOUAD SLIM

- L’abréviation CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum (Corpus des Inscriptions Latines), recueil de toutes les inscriptions latines antiques, initié au 19ème siècle par des érudits allemands et régulièrement mis à jour.

- L’abréviation AE suivie d’un millésime renvoie à la revue: l’Année épigraphique.
- Il est d’usage lorsqu’on recopie une inscription antique de signaler les passages à la ligne par un trait vertical: /


AE 1908, 00069
Ti(berio) Claudio IIII / L(ucio) Vitellio III co(n)s(ulibus) / iuss(u) aedili(um) / exacta ad Artic(uleiana) p(ondera) III

AE 1908, 00070
Ex auctoritate / Q(uinti) Iuni Rustici / pr(aefecti) urb(is)

AE 1913, 00180 AE 1913, 00180
[[6]] / [[6]] / [[6]] / [[6]] / [3 municipium S]eptimium Aurelium Severianum Antoninianum frugiferum concordium liberum Thiburscensium Bure thermas Gal[[[lienianas 3]]] / [3 re]formatas et excultas pecunia publica perfecit et dedicavit proconsule L(ucio) Naevio Aquilino c(larissimo) v(iro) patrono municipi(i) dedica[ntibus 3] / [3] Naevio Balbino Aquilino leg(ato) Karthag(inis) cc(larissimis) vv(iris) patronis pub(licis) ad cuius operis musaeum pleriq(ue) decuriones HS XLI mil(ia) CC conl[atis

AE 1922, 00024
Die Bon<o=U> Felici / P(ublius) Sallustius Victo/r vota solvit l(ibenter) a(nimo)

AE 1922, 00055
Augg(ustis) nn(ostris) // P(ubli) F() S() c(larissimi) v(iri)

AE 1968, 00611
D(is) M(anibus) s(acrum) / Papius / Rogatianu/s pius vixit / an(n)is XXVI / h(ic) s(itus) e(st) // Fagargi / fecerunt s/odali suo / carissimo

AE 1987, 01020
D(omino) n(ostro) Fla/vio Conns/tante(!) P(io) F(elice) / Aug(usto) / m(iliarum) LX

AE 1987, 01021
trib(unicia)] / pot(estate) p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) / proconsul a / c(i)vitate Su/cubucensis / XIIII

CIL 08, 01424
Iunoni / Caelesti / Aug(ustae) sac(rum) / Modia Vic/toria cum / suis v(otum) s(olvit) / l(ibens) a(nimo)

CIL 08, 01425 (p 1473)
Neptuno Aug(usto) sac(rum) / pro salute Imp(eratorum) Caesarum L(uci) S[ep]timi S[everi

CIL 08, 01426 = CIL 08, 15259 = ILTun 01335
Victoriis [Augustis] / [Imp(eratoris) Caes(aris) [[M(arci) Au]reli Severi Alexan[dri Pii Felicis Augusti pontif(icis) max(imi)]]] / [[[trib(unicia) potest(ate) XII c]o(n)s(ulis) III proco(n)s(ulis) et Iuliae [Mammaeae matris Aug(usti) et castrorum]]] / [res publica munic]ipi(i) Septimi Aureli Se[veriani Alexandriani Thibursici Bure p(ecunia) p(ublica)]

CIL 08, 01427 (p 938, 1473, 2577) = D 03926
Urbi Romae aeternae Aug(ustae) / res p(ublica) municipi(i) Severiani Anto/niniani liberi Thibursicensium / Bure

CIL 08, 01428 = ILAfr 00504a
pont(ifici) max(imo) trib(unicia)] pot(estate) IIII imp(eratori) VIII c[o(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)

CIL 08, 01429 (p 1473)
[Pro salute 3 Imp(eratoris) Caes(aris)] M(arci) Aureli Severi Alexandri Pii [Felicis Aug(usti) 3 et] / [Iuliae Mammaeae Aug(ustae) matris Aug(usti) castroru]mq(ue) senatus et patriae [3] / [3 mu]ltiplicata pecunia fecit [3] / [et ob dedicationem] decurionib(us) et populo [

CIL 08, 01430 = ILTun 01329
[Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio G]allieno [Pio Felici Invicto Augusto] / [Germanico maximo] Da[c]ic[o] m[aximo p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) p(otestate) 3 co(n)s(uli) 3 proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae)] / [colonia 3] Au[gus]ta [3 Thibursicum Bure] / [semper dev]ota num[ini mai(estati)q(ue) eius

CIL 08, 01431 (p 2577) = CIL 08, 15265 = CIL 08, 15266
Pro salute dddd(ominorum) nnnn(ostrorum) Imp[ppp(eratorum)] Constant[i] et Maximiani [Augg(ustorum) et Severi et Maximiani nobb(ilissimorum) Caess(arum)

CIL 08, 01432 = CIL 08, 15267 = ILTun 01336 = D 00750 = IIulian 00144
Principi / iuventutis / ac restitutori / p(ublicae) libertatis / d(omino) n(ostro) Flavio / Claudio / Iuliano / Pio Felici Aug(usto) / col(onia) Th<i=U>b(ursicum) Bure

CIL 08, 01433
] Valen[tiniani(?) // ] disposuer[unt

CIL 08, 01434 (p 1473, 2577) = ILCV 00027 = ILCV 00802 = ILTun 01330 = D 00833 =DefAfrByz 00025
Salvis dominis nostris christianissimis / et Invictissimis Imperatoribus / Iustino et Sofia Augustis hanc munitionem / T(h)omas excellentissimus pr(a)efectus feliciter aedificavit

CIL 08, 01435
Salvis A[ugustis nostris] / porticu[s 3] / quoqui[

CIL 08, 01436
] salvis [3] / [3]LPAPD[3] / [3]EXI[3]L n(ummum) milia II[

CIL 08, 01437 (p 2577) = CIL 08, 15254
Sex(to) Cocceio Ani/cio Fausto Pau/lino proco(nsuli) / [p]rovinciae Afr/[ic]ae res publica / [co]loniae [3] / [3] Augustae

 

CIL 08, 01438 = ILTun 01331
] Maeviae [3] / [3 Aga]thocliae [3] / [3]SVIARI coniu[gi] / [Po]mpei Faustini / [Se]veriani c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) / [mu]nicipium Sep/[ti]m[iu]m [3]V[

CIL 08, 01439 = CIL 08, 15255 = D 01430 CIL 08, 01439 = CIL 08, 15255 = D 01430
Q(uinto) Acilio C(ai) f(ilio) Papir(ia) / Fusco v(iro) e(gregio) proc(uratori) an/nonae Augg[[g(ustorum)]] nn[[n(ostrorum)]] / [O]stiensium proc(uratori) o[pe]/ris theatri Pomp[eiani] / fisci advocato codoc[il]/lari stationis heredi[ta]/tium et cohaerentium cu[r(atori)] / Laurentium vico Augustinorum / sacerdoti Laurentium / Lavinatium res p(ublica) / municipi(i) Severiani / Antoniniani lib(eri) Thib(ursicum) Bure / [civi] et patrono

CIL 08, 01440 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uinto) Urvino Crescenti Liviano / equestri dignitate exornato / nobili viro piissimo adolescenti / qui cum suis carus parentibus / [

CIL 08, 01441
Q(uintus) Cornificius Q(uinti) f(ilius) Arn(ensi) S[3]S templum a solo / ornamentis suis et statuam sua pec(unia) fec(it) idemq(ue) ded(icavit)

CIL 08, 01442
] quam in hoc templo ob [3] / [3]VAP sua pec(unia) restituit operi m[useo exornavit 3] / [3]pavet[3] plebi [

CIL 08, 01443 (p 2577) = CIL 08, 15261
[Pro salute Imp(eratoris) C]ae[s(aris)] M(arci) Aure[li] Anto[nini Aug(usti) pont(ificis) max(mi) t]rib(unicia) po[t(estate) 3 imp(eratoris) 3 co(n)s(ulis) 3 p(atris) p(atriae) pr]oco(n)s(ulis) [et L(uci) Aur]eli Ver[i Aug(usti)

CIL 08, 01444 (p 1473) = ILAfr 00504b
A]ug(usti) Ara[bici // ] et M(arci) Aureli

CIL 08, 01445
]AIIO N P M [

CIL 08, 01446
]VAMI[

CIL 08, 01447 = CIL 08, 15256
Pro felicitate ddd(ominorum) n[nn(ostrorum) // ]rum Sextius Rus[ticus Valianus v(ir) c(larissimus) proconsul // ]ia at instar templ[i 3] / [3 decurionibu]s {a}epulas(!) unive[rsis civibus

CIL 08, 01448 (p 2577) = CIL 08, 15262
p]orticu[s // ]IONO[ // ma]rmora V[ // ]M M[ // ]risetus fecit ti[ // [[3 Aug(usto?)]] / [3 pe]cunia restituit itemque dedi[cavit

CIL 08, 01449 (p 1473)
] et gymnasium dedit

CIL 08, 01450 (p 938, 1473) = ILTun 01337
]us Trai[anus // ]acuti[3] // ]s proco(n)s(ul) p(ater) p(atriae) [3] / [3]um publica [

CIL 08, 01451
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Abidius / Faustus / Lucilianus / pius vixit / annis XX / dies XX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01452 (p 1473)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Fabius Faus/tinus pius / vixit annis / LXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01453 = CIL 08, 15257 = ILTun 01333
 Zibuc[is(?) f(ilius?)] / Fortuna/tus p(ius) v(ixit) a(nnos) XXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01454
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Herculeius / Abidianus / p(ius) v(ixit) a(nnos) XII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01455 (p 1473)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Hercu/leius Ia/nuari/us p(ius) vix(it) / an(nos) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01456 (p 2577)
D(is) M(anibus) / M(arcus) Hercu/leius Ianua/rius / p(ius) v(ixit) a(nnos) LV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01457
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Hercule/ius Vic[t]or / pius v(ixit) a(nnos) / XIII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01458 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Herculeia / Marciana / pia / v(ixit) a(nnos) XII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01459
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Heredius / Fortuna/tus p(ius) v(ixit) a(nnos) / LXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01460 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Magni/us Felix / pius vixit / annis LXXXV / h(ic) s(itus) e(st)/ s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

CIL 08, 01461
D(is) M(anibus) s(acrum) / F() Mellus / Ausumiilus(!) / pius vixit / annis LV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01462
D(is) M(anibus) s(acrum) / Otacilia Su/ra p(ia) v(ixit) an(nos) LXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01463 (p 938, 1473) = ILTun 01332
Aedem quam T(itus) Palatius Honoratu[s 3] / Bonifatiae uxoris suae HS XX n(ummum) m(ilia) ex t(estamento) [3] / multiplicata pecunia excoluit et omni re per[fecit]

CIL 08, 01464 (p 938) = CIL 08, 01538
D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) Sallus/tius Celer / p(ius) v(ixit) a(nnos) XLVII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 01465 = CIL 08, 15333 = ILTun 01343 = CLE 01614 CIL 08, 01465 = CIL 08, 15333 = ILTun 01343 = CLE 01614
] Sallustia Pri/mula prima fui T[ity]/ro generata puella / [iun]cta cum domini(i)s Si[sen]/niae Attici Barbari / [ve]num data su(m) Sal[lustio] / [C]aroso quem fata [moverunt(?)] / [ut] me sibi coniugi(o) iun[geret] / [ser]vavi genui spritu[m reddidi] / [in] uno arc[am] I[3]A / [e]t ovans ossa te[n[ere

CIL 08, 01466
D(is) M(anibus) s(acrum) / Severina M(arci) f(ilia) / vixit annis XX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01467
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ticcienia / Galla p(ia) v(ixit) / annis / LXXIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01468 (p 1473)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Turrania / Ianuaria / p(ia) v(ixit) a(nnos) / LXV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 01469
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Valerius / Valens / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 10618 = CIL 08, 15475
Sac(ri) dei Aesculapi et [

CIL 08, 15258 = ILTun 01334
Victoriae Augustae / Imperatorum et Caesarum / nostro[r]u[m colonia] / Thubursicu[m] devota

CIL 08, 15260
]io cum M(arco) Babiri[o 3] / [3] ara(m) divi Aug(usti) fec(iendum) c[ura]/v(i)t idemque ded[icavit

CIL 08, 15263
[Pro] salute et perpetuitate I[mp(eratoris) 3] / [6] / [3] conservatori Aug(usto) n(ostro) Cim(i)n[ius

CIL 08, 15264 (p 2577)
Invictissimo Imp(eratori) Constantio Aug(usto) / et dd(ominis) nn(ostris) Caesaribus [

CIL 08, 15268
] ob [inco]l[umit(atem) et v]ictoria[m 3] / [3] C(aius) Clodius {I}Iuc[undus 3]aticius [3] / [3] restauratam am[pliata pecunia pe]rfecit et [

CIL 08, 15269 = ILTun 01337
] dedicante [3] / Caeionio Iu/liano ampli/ssimo proc/onsule cla[rissimo viro

CIL 08, 15270
]sio Sallus[tio 3] / [ 3 Iu]deae adlecto [3] / [magis]tro epistular[um 3] / [3]bus a militi(i)s TI[

CIL 08, 15271 (p 2577)
restit]uit et dedicavit et die dedicationi[s

CIL 08, 15272
I[3 Ve]ri Au[g(usti) 3] / [3]ius [3] / [3] idem [

CIL 08, 15273
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Abboni/us Iunia/nus p(ius) v(ixit) a(nnos) / XX h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15274 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Abi(dia) Hono/rata pi(a) v/ix(it) an(nos) LXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15275 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / S(extus) Abian/ius Ba/liaho/n an(norum) / LXXXI // D(is) M(anibus) s(acrum) / Sabia / Salita vi(xit) an(nos) / LXXV

CIL 08, 15276 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Abia(n)/ius Priv/atus an/nis vixit / LXX

CIL 08, 15277 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) // Iar<t=I>is / p(ius) v(ixit) a(nnos) / III // (A)elius P(ubli) / filius / p(ius) v(ixit) a(nnos) XX/V

CIL 08, 15278
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aemilia / Fortuna/ta p(ia) v(ixit) a(nnos) [3]/XXXXV[3] / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15279 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Emilia [3 f(ilia)] / Secun[da] / LXX[

CIL 08, 15280 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Agria In/genua / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXXV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15281 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Apronius / Carus p(ius) v(ixit) / annis XL / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15282 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Apronius / Carus pius v(ixit) / XXXII annis / d(iebus) XXVII

CIL 08, 15283 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aucenda / pia vix(it) an/ni(s) XXXI

CIL 08, 15284 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) C(aecilius) F(elix) pi/us vixit / an(nos) LXXI

CIL 08, 15285 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aecilia) Secu/ra vix/it pia XXX / h(ic) e(st) s(ita) / N()

CIL 08, 15286
Fortunata / Caecilia pia / v(ixit) an(nos) CX

CIL 08, 15287 (p 2577, 2617) = CIL 08, 15537 = ILTun 01338
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cassia Ianu/aria pia vix(it) / annis LXXV / h(ic) s(ita) e(st) / o(ssa) b(ene) q(uiescant) s(it) t(erra) t(ibi) l(evis)

CIL 08, 15288 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cas[t]ul/a vix{s}it / annis XXXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15289 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Clod/ia Vic/toria / p(ia) v(ixit) [

CIL 08, 15290 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cordulus / p(ius) v(ixit) an(nos) VIIII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15291 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cornifici/us Dacho/ntius v(ixit) an(nos) / III h(ic) s(itus)

CIL 08, 15292 (p 2577)
]IBVI[3]/us Datus / pius vixit / annis LXXX/III / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15293 (p 2577)
Fau]stin[a] / [pi]a vixit / [a]nnis / LXXV / h(ic) s(ita)

CIL 08, 15294 (p 2577)
]/naciu[s] / Fortun/atus / vix(it) LXXX / h(ic) s(itus) e(st)

 

 

CIL 08, 15295 (p 2577)
Fortun/ata pia / vix(it) an(n)is / LVIII

CIL 08, 15296 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Fru[gia] / Rogata / p(ia) v(ixit) a(nnos) / LIII m(enses) IIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15297
Cabinia / C(ai) f(ilia) Fortu/nata pi[a] / v(ixit) a(nnos) LX[3] / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15298 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Carcilia / Nampam(e) / vix(it) LXXXVI

CIL 08, 15299 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Carcili/a Quart/a p(ia) v(ixit) a(nnos) / LXXXX / h(ic) s(ita) <e=P>(st)

CIL 08, 15300 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Hafu(?) / vix(it) an(n)i/s VIII

CIL 08, 15301 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Her<e=I>n(n)io V/ictor(i) pius / vix(it) an(n)is / LXXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15303 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Honor/ata pi/a vixi/t an(nos) LX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15304 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ialaud/a Nam/goddi/na p(ia) v(ixit) a(nnos) / LXXXIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15305 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Luci Iuli / Cassi vixi/t annis LXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15306 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia / Dorchas / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15308 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia Vic/toria vi/xit annis / LXXV h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15309 (2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia / Victori/a Secun/dina / v(i)x(it) (!) XXXX

CIL 08, 15310 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / L() Salvius / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15311 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Licinia / Silvana / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXXX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15312
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / L(ucius) Urv[inius] / L(uci) Urv[ini f(ilius?)

CIL 08, 15313 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Manili/a Faustin/a pia vix(it) / an(nos) XXV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15314 = CIL 08, 26044
D(is) M(anibus) s(acrum) / Manil[i]a S[p(uri)] / fil(ia) Hospi[t]a / pia vixit / annis LV / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15315 = ILTun 01340
D(is) M(anibus) s(acrum) / Marius / [3] v(ixit) a(nnos) LXXXX / [

CIL 08, 15316
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Memmius / Sal[vi]us / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15317 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Numisius / Rogatus / Numisianus / p(ius) v(ixit) a(nnos) XVIII h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15318 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavius / Castus / p(ius) v(ixit) a(nnos) XXI / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15319 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aelia / Prima / p(ia) v(ixit) a(nnos) LXV / h(ic) s(ita) e(st) // D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavius / Castus / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15320 (2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavi/us Ianuari/us p(ius) vi(xit) an(nos) / LXXV / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15321 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Octavius / Libosus / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXXI / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15322 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Octavius / Maximus / Felix pius / vixit an/nis III / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15323 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Octavia / Maxima / p(ia) v(ixit) a(nnos) XVIIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15327 = ILTun 01341
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Passenus / Restutus / p(ius) v(ixit) ann(os) LVI / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15328 (p 2577)
D(is) [M(anibus) s(acrum)] / Pri[3] / Q(uinti?) Chain[3] / p(ius?) v(ixit) [3] / h(ic) [s(itus?) e(st)

CIL 08, 15329 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Primasus / vixit an(n)is / III h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15330 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Restuta pia / vixit / annis LX / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15331 = ILTun 01342
D(is) M(anibus) s(acrum) / Romanus / Zibucis pius / vixit annis / LXXXV h(ic) s(itus) / e(s)t t(erra) t(ibi) l(evis) s(it) o(ssa) t(ibi) b(ene) / q(uiescant)

CIL 08, 15332 = CIL 08, 26073
D(is) M(anibus) s(acrum) / [S]abullica / pia vixit / annis / BD[3] LXXXX

CIL 08, 15335 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Seius / Buresis / p(ius) v(ixit) a(nnos) LXX / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15336 (p 2577) = ILTun 01344
D(is) M(anibus) s(acrum) / [3] Septimia<n=I>/a p(ia) v(ixit) men(ses) VI / dies XV

CIL 08, 15337 (p 2577)
Ser]/vatus [v(ixit)] / a(nnos) XXV h(ic) s(itus) [e(st)

CIL 08, 15338 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Suces(s)/us vixit / an(nos) VI me(nses) / III di(es) XXIII

CIL 08, 15339 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Tamnifia / Victoria / p(ia) v(ixit) a(nnos) XIIII / h(ic) s(ita) e(st)

CIL 08, 15340 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Triump(h)a<l=I>is / pius / vix{s}it / a(nnos) LXXI

CIL 08, 15341 (p 2577) = AE 1979, 00662
D(is) M(anibus) s(acrum) / Tere(n)tia / Fortunata / pia vixit / an/nis XLI t(ibi) t(erra) / l(evis) s(it)

CIL 08, 15342 (p 2577)
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Venusta / v(ixit) a(nnos) III

CIL 08, 15343 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibius / F<e=II>lix pi/us vixit an/n(os) XVII

CIL 08, 15344 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibius / Ingen/<u=N>us vix(it) / an(n)is LII / h(ic) s(itus) e(st)

CIL 08, 15345 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / Vibius / Mustulus / p(ius) v(ixit) an(nos) LLXXX/V

CIL 08, 15346 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Vibi(us) / Nam(p)h(a)m/o VMVVVITA / caus<a=E> vi(xit) / a(nnos) XXXVII

CIL 08, 15347 (p 2577)
D(is) M(anibus) s(acru

5 votes. Moyenne 4.50 sur 5.

Google
internetVista® monitoring - Websites monitoring

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site